2014 校内比赛成绩

                                                                                           

 

 

 

SJKC CHI MAN

_________________________________________________

 

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

 

SJKC Chi Man

Jalan Sentul

51000 Kuala Lumpur.

 

TELEFON  : 03-40420135

         FAKS :  03-40420137

 

PELAN STRATEGIK - HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN

1.   DISIPLIN SEKOLAH

2.   KESELAMATAN

3.   KANTIN SEKOLAH/RMT

4.  SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

5.   KESIHATAN MURID

6.   KEBAJIKAN MURID

7.   KEBERSIHAN SEKOLAH

8.   BIMBINGAN & KAUNSELING

9.  PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

10.  KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

 

    

 

  CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID TAHUN 2014

 

 

PENDAHULUAN

UNIT-UNIT HEM

     Dalam bidang HEM, Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chi Man mengutamakan aspek disiplin, sahsiah, rohani, jasmani, kebajikan, keselamatan, kesihatan, keindahan dan kebersihan pelajar. Semua unit HEM akan bersatu bagi memastikan segala rancangan akan dilaksanakan dengan berkesan dan lancar. Berikut merupakan tugas-tugas setiap unit HEM bagi menjayakan visi, misi dan matlamat sekolah.

 

BIMBINGAN & KAUNSELING

1. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling iaitu:

   a. Bimbingan Pelajar

   b. Bimbingan Kerjaya

   c. Bimbingan Sosial

    d. Bimbingan Sahsiah

    e. Bimbingan Psikologi

    f. Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS

2. Menyelaras dan menyediakan rekod murid bagi tujuan bimbingan dan kaunseling.

3. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan keselamatan murid.

4. Menguruskan murid-murid yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik,sosial,kesihatan,  

    kerjaya dan sebagainya.

5. Mengundang penceramah bagi tujuan kaunseling dan kerjaya untuk murid dan guru.

6. Melaksana dan menguruskan projek-projek khas seperti anti-dadah.

7. Membentuk pasukan pembimbing rakan sebaya (PRS) untuk membantu murid yang bermasalah.

8. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan  

    kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.

 

KANTIN

1.  Menyediakan jadual bertugas guru untuk memastikan murid dapat menikmati makanan tambahan di

    sekolah.

2. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran/Kesihatan.

3. Memastikan pengendali makanan mementingkan aspek keselamatan dan kebersihan.

4. Memaklum kepada pengusaha kantin tentang hari persekolahan.

5. Terlibat dalam pemilihan tender.

6. Memastikan ruang makan guru / murid adalah bersih.

7. Buat laporan harian / berkala / Kendiri kantin.

8. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan   

    senarai harga hendaklah dipamerkan.

9. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin.

 

SPBT

1. Membuat pesanan buku ke Biro Buku Teks

2. Melaksanakan penerimaan masuk stok, buku stok, penyimpanan, pengagihan dan kutip semula.

3. Pengurusan rekod dan dokumen (fail, buku stok, tugas guru, hapus kira, rosak, hilang).

4. Pemeriksaan mengejut ke atas buku teks yang digunakan oleh murid.

5. Pengurusan Keselamatan Buku ( Bilik SPBT, peraturan penggunaan, memastikan murid balut buku

   dengan pembalut plastik ).

6. Mengadakan Mesyuarat JK SPBT.

7. Mengedar/mengumpul semula buku teks pada penghujung tahun

8. Menjalankan semua perancangan yang telah dibuat pada tahun semasa dan menilai semula aktiviti  

    bagi memastikan keberkesanannya..

9. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan yang diarahkan oleh Guru Besar dan Penolong-

   penolong Kanan dari semasa ke semasa.

 

KECERIAAN DAN KEBERSlHAN

1. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah sepert

        a) Kempen kebersihan Tandas Angkat.

        b) Pertandingan Kebersihan Kelas

        c) Pertandingan Keceriaan Kelas.

        d) Budaya bersih seperti mengutip sampah pada masa rehat

2. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan

    menyelia kerja-kerja kebersihan.

3. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah kantin dan lain-lain.

4. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik.

 

JAWATANKUASA KESIHATAN

1. Mengumpulkan dan menguruskan buku kesihatan dengan kerjasama guru kelas.

2. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.

3. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.

4. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan

 

JAWATANKUASA KESELAMATAN

1. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba JKR dan JKR elektrik.

2. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan berfungs

3. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.

4. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar apabila berlaku kebakaran.

 

PERUBATAN

1. Menyediakan peti keselamtan

2. Memastikan ubat di dalam peti keselamatan cukup dan selamat digunakan

3. Sentiasa memeriksa peti  keselamatan

4. Memastikan pelajar menggunakan ubat yang betu

 

LEMBAGA PENGAWAS KEBERSIHAN

1. Melantik pengawas kebersihan sekolah

2. Memastikan kebersihan di sekitar kawasan sekolah dan bilik darjah

3. Menyediakan jadual bertugas pengawas kebersihan sekolah

4. Memastikan pengawas kebersihan menjalankan tugas,harian termasuk ‘Doktor Muda’

5. Mengadakan ceramah untuk meningkatkan mutu perkhimatan pengawas kebersihan.

 

SISTEM MAKLUMAT MURID /APDM

1. Mengemaskini maklumat murid dari semasa ke semasa

2. Memastikan maklumat murid adalah betu

3. Menyediakan laporan maklumat murid

 

 

BANTUAN MURID/KEBAJIKAN

1. Mengenalpasti dan memilih murid-murid yang layak menerima bantuan

2. Menguruskan kebajikan murid miskin dari semasa ke semasa

3. Menyediakan senarai nama pelajar yang layak menerima bantuan

 

JAWATANKUASA PENCEGAHAN DADAH

1. Memberikan penerangan kepada pelajar tentang keburukan menggunakan dadah

2. Memastikan pelajar mengetahui keburukan dadah

3. Memberikan taklimat kepada petajar tentang cara-cara pencegahan dadah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI HEM

SJK C Chi Man Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

 

MISI HEM

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

 

MATLAMAT HEM

 

1. Meningkatan akademik, sahsiah dan disiplin pelajar.

2. Memperkembangkan potensi individu secara seimbang dalam aspek JERI

3. Pelajar memiliki, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, disiplin kendiri dan berketrampilan.

4. Menjaga kebajikan murid dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di kalangan murid khususnya

   dalam soal disiplin dan peraturan.

5. Merealisasikan matlamat pendidikan di negara kita

6. Memastikan disiplin dan peraturan sekolah dalam keadaan yang memuaskan dan terkawal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISl SWOT

 

Kekuatan (S)

S1. Lembaga disiplin yang komited

S2. Terdapat seorang guru bimbingan yang berpengalaman dan komited

S3. Sistem Maklumat Murid yang sentiasa dikemaskini

S4. Guru Terlatih dan mencukupi

S5. Lembaga disiplin sekolah yang komited

S6. Lembaga pengawas sekolah yang terlatih

S7. Ibu bapa hadir jika dipanggil ke sekolah untuk berbincang

S8. Terdapat bilik B&K, bilik SPBT, dan bilik-bilik khas yang lain

 

Kelemahan (W)

WI.  Aspek kebersihan terutama kebersihan tandas masih di tahap rendah

W2.  Pengawas yang dilantik tidak mempunyai kewibawaan menjadi pemimpin

W3.  Keadaan kelas yang bising

W4.  Murid kurang beradab dan kurang sopan

W5.  Sukar mendapat pemimpin di kalangan pelajar

W6.  Kurang menghargai harta benda sekolah

 

Peluang (O)

O1.  Pengawal keselamatan yang memberi kerjasama dan mengawal keluar masuk pelajar dan pihak luar

02.  PIBG memberikan sokongan yang kuat

03.  Kursus-kursus anjuran JPN dan PPD

Cabaran (T)

T1.  Segelintir ibubapa mempertikai tindakan guru

T2.  Kos yang tinggi menyebabkan peluang menjemput pakar motivasi luar terhad

T3.  Keluarga kurang peka anak-anak yang melakukan kesalahan disiplin.

 

PELAN TAKTIKAL

 

 

Akademik

 

 

   Program

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

Kos/Sumber

1.1 1.1 – Meningkatkan peratus kelulusan seluruh UPSR

 

1.1.1

 

 

 

Program anak angkat

 

 

 

Untuk mengenalpasti & membimbing murid-murid yang berada di 'border line' atau galus dalam BM, BI, BC, Matematik & Sains

 

Semua guru

matapelajaran

BM,BI,BC, Matematik

& Sains Tahun 6

/01/2014

 

 

 

10/09/2014

 

 

 

sumbangan

PIBG

 

 

1.1.2

Kern motivasi

Memotivasi murid untuk belajar

Semua guru

matapelajaran Tahun 6

17/04/2014

17/04/2014

PIBG

1.1.3

Kempen membaca surat khabar

Meningkatkan minat membaca

Guru Pusat Sumber

dan Guru Kelas

 2/01/2014

30/11/2014

Tiada

1.2 1.2 - Meningkatkan peratus kelulusan penulisan B.M.

1.2.1

Klinik UPSR

Untuk meningkatkan

kelulusan penulisan BM

Ketua panitia dan guru

BM

01/07/2014

30/08/0014

sumbangan

PIBG

1.2.2

 

Program Nilam

 

Meningkatkan Penguasaan

BM

Guru Matapelajaran

BM dan Guru Pusat

Sumber

13/01/2014

 

1511012014

 

Peruntukan

PIBG

t .2.3

 

Persembahan Minggu

Bertema

Menignkatkan Minat

terhadap persembahan BM

Guru Matapelajaran BM

 

06/01/2014

 

17/11/2014

 

Panitia BM dan

Peruntukan

PIBG

1.3 1.3 - Meningkatkan peratus kelulusan Bahasa Inggeris

1.3.1

 

 

Program kelas tambahan

 

 

Menambahkan masa dalam pengajaran BI untuk meningkatkan peratus kelulusan BI dalam UPSR

 

Semua guru BI

 

 

06/01/2014

 

 

29/10/2014

 

 

sumbangan

PIBG

 

1,3.2

 

 Program Emas 7A

 

Meningkatkan Teknik

Menjawab Bahasa Inggeri

 

Guru Matapelajaran

Bahasa Inggeris

06/01/2014

 

17/09/2014

 

Panitia BI dan

Peruntukan

PIBG

 

1.3.3

 

Bertemabahan Minggu

Menigkatkan Minat

Persembahan Murid dalam BM

Guru Matapelajaran BM

 

06/01/2014

 

21/11/2014

 

Peruntukan

PIBG

 

 

 

 

 

 

 

Kokurikulum

 

  Program

Objektif

Tanggungjawab

Tarikh Mula

Tarikh Akhir

Kos/Sumber

1.1 2.1 - Mencungkil dan memperkembangkan bakat murid-murid pada peringat awalan dan meningkatkan prestasi murid-murid dari segi teknik dan undang-undang olahraga.

1.1.1

 

 

 

Latihan pasukan sekolah

 

 

 

Meningkatkan Prestasi dalam peringkat zon dan

muncul sebagai salah

sebuah sekolah terbaik zon Sentul

 

GPKKK

 

 

 

13/01/2014

 

 

 

10/11/2014

 

 

 

RM 360/SUWA

 

 

 

1.2 2.2 - Meningkatkan pencapaian Iompat tinggi dalam pertandingan olahraga MSSMKL Zon Sentul

1.2.1

Latihan pagi 3 kali

seminggu.

menambahbaikan teknik.

GPKKK,Setiausaha

sukan

13/01/2014

29/10/2014

tiada

1.3 2.3 -1)Meningkatkan prestasi pencapaian pertandingan bola keranjang

 2) Menjadi Naib Johan Zon Sentul pada tahun 2014.

1.3.1

 

 

 

1.Mengadakan latihan

pasukan sekolah waktu

pagi 3 kali setiap

minggu. 2.Mengadakan kern motivasi bola keranjang

Meningkatan prestasi

pertandingan dan mendapat

kemenangan dalam

pertandingan bila keranjang

MSSMKL

GPKK

 

 

 

13/01/2014

 

 

29/10/2014

 

 

RM 400

sebulan/PIBG

 

 

 

Hal-ehwal Pelajar

 

Program

Objektif                      

Tanggungjawab

Tarikh Mula 

Tarikh Akhir

Kos/Sumber

1.1 3.1 - Meningkatkan bilangan murid tepat masa ke sekolah

1.1.1

  Join tepat masa ke sekolah

Memastikan murid

ketepatan masa ke sekolah

Murid, ibubapa, guru

kelas

02/01/2014

 21/11/2014

Tiada

1.2 3.2 - Memastikan mutu penjagaan serta zero kerosakan buku SPBT

 

1.2.1

 

 

Teknik membalut buku

SPBT

 

Semua murid membalut buku mereka dan memastikan buku sentiasa dalam keadaan yang balk.

 

Ibubapa, guru kelas

dan murid

 

02/01/2014

 

 

08/11/2014

 

 

Tiada

 

 

 1.3 3.3 - Memastikan tandas murid sentiasa bersih dan ceria

1.3.1

Tandas Angkat

Memastikan tandas

sentiasa bersih

 

 

Murid, guru kelas dan pekerja sekolah

 02/01/2014

11/11/2010

PIBG

 

 

 

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SEKOLAH (SIP)

 

Sasaran dan Arah Tuju

 

     MISI

 

MISI SEKOLAH - SJK C Chi Man Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

      VlSI

 

VISI SEKOLAH - SJKC Chi Man     ` Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Bidang Peningkatan

Objektif

KPI

Sasaran

 

2009

2010

2011

2012

 

Akademik

 

1.1

 

1.1 - Meningkatkan peratus

kelutusan seluruh UPSR

Meningkatkan peratus kelulusan

seluruh UPSR dari 68.3% ke

80% menjelang tahun 2012

68.3%

 

73%

 

77%

 

80%

 

 

 

1.2

 

1.2 - Meningkatkan peratus

kelulusan penulisan B.M.

Meningkatkan peratus kelulusan

penulisan B.M. dari 79.4% ke 86% menjelang tahun 2012

79.4%

 

82%

 

84%

 

86%

 

 

 

1.3

 

1.3 - Meningkatkan peratus

kelulusan Bahasa Inggeris

Meningkatkan peratus keiulusan

Bahasa Inggeris dari 81% ke

88% menjelang tahun 2012

81%

 

84%

 

86%

 

88%

 

 

Kokurikulum

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.1 - Mencungkil dan

memperkembangkan bakat murid-murid pada peringat awalan dan meningkatkan

prestasi murid-murid dari segi teknik dan undang-undang olahraga.

 

1 .Mengadakan klinik olahraga dan menjemput jurulatih bertauliah untuk meningkat teknik olahraga misalnya tompat jauh, Iompat tinggi ,Iontar pe]uru dan lari.

 

Naib

Johan

Iontar

 

 

 

Johan

Zon Sentul

 

 

 

 

Tempat

ke-3

negeri

 

 

 

Naib

Johan

negeri

 

 

 

 

 

2.2

 

 

2.2 - Meningkatkan pencapaian

[ompat tinggi dalam pertandingan olahraga MSSMKL

Zon Sentul

Mengadakan latihan pasukan

sekolah setiap pagi Rabu, Khamis dan Jumaat.

 

Tempat

ke-4

 

Tempat

ke-3

 

Naib

Johan

Zon Sentu

 

 

2.3

 

 

 

 

2.3 -1 )Meningkatkan prestasi pencapaian pertandingan bola

keranjang. 2) Menjadi Naib Johan Zon Sentul pada tahun 2014.

1 )Mengadakan klinik Bola

keranjang dan mendapatkan

jurulatih yang bertauliah untuk

melatih murid-murid. 2)Mengadakan latihan pagi

3 kali seminggu.

pusingan

sukuakhir

 

 

 

pusingan

suku akhir.

 

 

 

separuh

akhir.

 

 

 

naib johan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-ehwal Pelajar

3.1

3.1 - Meningkatkan bilangan

murid tepat masa ke sekolah

Meningkatkan peratus murid tepat

ke sekolah dari 94% kepada t00%

94%

96%

98%

100%

 

3.2

 

 

 

3.2 - Memastikan mutu

penjagaan serta zero kerosakan

buku SPBT

 

Meningkatkan peratus membalut

buku dengan teknik betul serta

memastikan buku sentiasa dalam

keadaan yang baik dari 97%

kepada 100%

97%

 

 

 

98%

 

 

 

99%

 

 

 

100%

 

 

 

 

3.3

 

3.3 ~ Memastikan tandas murid

sentiasa bersih dan ceria

Meningkatkan mutu kebersihan

serta keceriaan tandas murid dari

75% kepada 90%

75%

 

80%

 

85%

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN OPERASI

 

(A)  Nama

Teknik membalut buku SPBT

 

(B)  Objektif

Semua murid membalut buku mereka dan memastikan buku sentiasa dalam keadaan yang baik.

 

(C)  Tempoh

Mula

02/01/2014           

 

Akhir

 08/11/2014             

 

(D)  Kumpulan Sasaran

Semua murid

 

(E)   Guru Terlibat

Guru SPBT, guru kelas

 

(F) Proses Kerja

(G) Tarikh

(H) Tanggungjawab

  1. Murid didedahkan dengan teknik membalut buku  

setelah  menerima buku SPBT.

  1. Murid diberi tempoh selama satu minggu untuk   

membalut semua buku SPBT.

  1. Guru kelas dan AJK  SPBT sentiasa memeriksaan  

secara  rawak

12/01/2014

 

Murid, ibubapa, guru kelas

 

 (G) Kekangan :Kurang kerjasama daripada murid dan ibubapa

 (H) Permantauan: Guru Besar, HEM AJK SPBT dan guru kelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN OPERASI

 (A) Nama: Mari tepat masa ke sekolah

 

 (B) Objektif:  Memastikan murid mengikut ketepatan masa ke sekolah

 

 (C)Tempoh

 Mula   2/01/2014              

 Akhir      21/11/2014

 

 (D) Kumpulan Sasaran :Semua murid

 

 (E) Guru Terlibat : Guru Kelas, Guru disiplin dan guru B&K

 

 (F) Proses Kerja

(G) Tarikh

(H) Tanggungjawab

1. Mewujud sistem merekod murid lewat masuk  

   kawasan sekolah.

2. Guru kelas mencatat murid lewat di rekod

   kehadiran

06/01/2014

1. Pengawal sekolah. 2. Pengawas sekolah. 3. Guru kelas

(I)  Kekangan : Kurang kerjasama daripada ibu bapa

 

(J) Pemantauan : Guru Besar, GPK Hem

 

 

PELAN OPERASI

 (A) Nama: Tandas Angkat

 

 (B) Objektif:  Memastikan tandas sentiasa bersih

 

 (C)Tempoh

 Mula   2/01/2014              

 Akhir      21/11/2014

 

 (D) Kumpulan Sasaran :Semua murid

 

 (E) Guru Terlibat : Guru Kelas, Guru 3K

 

 (F) Proses Keda

(G) Tarikh

(H) Tanggungjawab

1. Mund setiap Tahun menggunaka tandas khas

   yang ditetapkan.

2. Murid melaporkan kerosakan tandas kepada  

guru kelas.

3. Pantauan Hakim Pertandingan Tandas Angkat.

4. Pencalonan Tandas Angkat yang terbersih

   diumumkan sebanyak 9 kali sepanjang tahun.

 5. Hadiah diberi kepada 3 kelas yang mencapai  

   markah yang tertinggi sepanjang tahun.

13/01/2014

 

 

 

Murid, Guru kelas, pekerja

sekolah, guru 3K dan Hakim

Pertandingan Tandas Angkat.

 

(I) Kekangan : 1. Sebahagian murid tidak bekerjasama.    2. Penyelenggaraan tandas.

 

(J)  Pemantauan : Guru 3K, Guru kelas

 

 

                                                                              

SJKC CHI MAN, JALAN SENTUL 51000 KUALA LUMPUR

DISIPLIN  SEKOLAH

PENGENALAN

            Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan Tahun 1979 mentakrifkan

displin sebagai kesangupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama

ada disiplin itu dikenakan dari luar atau kerelaan sendiri.Disiplin juga bermakna  kesangupan

seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib,kesanggupan menghormati hak

individu lain,kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan

orang lain,kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat

tolong menolong,dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang

membina  serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat.

 

RASIONAL

          Disiplin akan melahirkan individu-individu yang kreatif serta mempunyai kesedaran harga diri

dalam masyarakat yang bergerak kea rah kemajuan.

 

MATLAMAT

         Disiplin akan menjadikan seorang pelajar itu sebagai manusia yang dapat memimpin diri sendiri

dalam hidupnya di masa hadapan.Disiplin diri bagi setiap individu adalah mustahak dalam   usaha    

mewujudkan satu  masyarakat Malaysia  yang bertatasusila,bersatupadu,demokratik, adil,liberal dan

progresif.

 

OBJEKTIF

          Dapat mewujudkan suasana keadilan dan layanan sama rata,amalan menghormati seseorang

individu dan dapat mengeratkan perhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan berharmonis

 


ANALISIS SWOT

 

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

 I. Semua murid

Berdisiplin  sepanjang

Masa  di dalam dan di

    luar sekolah.

 Kem motivasi akan diadakan

 

 

Sebahagian murid tidak dapat hadir akibat masalah

 pengangkutan.

 Kem motivasi diadakan pada  waktu persekolahan.

Masih ada murid tidak mematuhi  arahan.

 

2. Semua murid

    hadir pada tepat masa

 

Murid dan ibu bapa telah

Ditaklimatkan  oleh pihak

 sekolah.

Kurang kerjasama

 daripada ibu bapa.

 

Amaran diberi secara lisan.

 

 

Masih ada murid yang datang lewat

 

 

  3. Murid dapat

      menyiapkan kerja

      sekolah.

 

Ketua kumpulan  murid

 Dapat mengutip kerja

 sekolah.

Kurang kerjasama

 daripada ibu bapa.

 

  Murid sentiasa diberi   

  Peluang untuk

  menyiapkan kerja 

 sekolah.

  Kurang rasa

Tanggungjawab  ibu bapa

 Dan  murid.

 

 

                  

 

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2014- 2016 )

BIDANG    : HAL EHWAL MURID

SUB BIDANG : DISILIN SEKOLAH

 

 

 

 

PERTUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR

PENCAPAIAN

 

SASARAN

INISIATIF

Pengaduhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponteng

 

 

 

 

 

 

1.Pergaduhan

  murid dalam

  kelas

 

 

 

2.Pergaduhan

  murid antara

  kelas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ponteng

   Sekolah

 

 

 

 

2. Ponteng

    kelas

Murid dapat

bertolak-ansur

antara satu sama

lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid menyedari

keperluan

bersekolah

 

 

1.Kursus Dalaman

 kepada Guru Bimbingan

 dan kaunseling

 berkaitan peraturan

 disiplin sekolah.

 

2.Ceramah kesedaran

  kepada murid berisiiko.

3.Kaunseling individu

 secara berjadual.

4.Mewujudkan Sistem

 Aduan Murid.

 

5.Latihan pengawas

 menyelesaikan

 pergaduhan.

 

1.Kursus Dalaman

 kepada guru disiplin dan

 Guru Bimbingan dan

 Kaunseling berkaitan

 peraturan disiplin

 sekolah.

2.Ceramah kesedaran

  kepada murid berisiko.

3.Kaunseling individu

  secara berjadual.

4. Mewujudkan Sistem

  Rekod Keluar & Masuk

  Kelas Murid.

5. Mengadakan Sistem

  Pas Keluar Kawasan

  Sekolah.

6. Lawatan ke rumah

   murid bermasalah

7. Berbincangan antara

  guru dengan ibu bapa

  murid bermasalah

Murid dapat bertolak-ansur dan tolong-

menolong antara satu

sama lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid menunjukkan

minat untuk datang ke

sekolah.

 

 

1.Guru Disiplin dan   

    Guru   B&K.

 

 

 

 

2. Murid berisiko.

 

3. Murid berisiko.

 

4. Semua murid.

 

 

5, Pengawas sekolah.

 

 

1.Guru Disiplin dan Guru

 B&K.

 

 

 

2.Murid berisiko.     -

 

3.Murid berisiko.

 

4.Semua murid.

 

 

5.Semua murid.

 

 

6.Guru kelas, guru

  Disiplin dan Guru

  B & K

7.Guru kelas, guru

 Disiplin dan guru

  B & K

Mengurangkan jumlah

kes pergaduhan murid

daripada 15 kes pada

tahun 2013 kepada 0 kes

pada tahun 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengurangkan jumlah

kes ponteng sekolah dan

ponteng kelas daripada 5

kes pada tahun 2013

kepada 0 kes pada tahun

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lewat ke

  sekolah

 

 

 

 

 

 

2. Lewat ke

  perhimpunan

 

 

 

 

 

 

 

Murid menyedari

tentang

kepentingan

ketepatan masa.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kursus Dalaman  

Kepada  guru disiplin

 dan Guru

   Bimbingan dan

   Kaunseling berkaitan

  peraturan disiplin

  sekolah.

 

2.Ceramah kesedaran

   kepada murid

   berisiko.

3.Kaunseling individu

  secara berjadual.

4.Mewujudkan Buku

  Rekod Lewat ke  

  Sekolah

  5.guru dengan ibu

  Bapa   murid

  bermasalah

 

 Murid memasuki kelas

 tepat masa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Guru Disiplin dan   

  Guru   B&K.

 

 

 

 

 

 

2.Murid berisiko.

 

3Murid berisiko.

 

4. Semua murid.

 

 

 

 Disiplin dan Guru B & K

 

Mengurangkan jumlah

kes lewat ke sekolah

dan kes lewat ke

perhimpunan daripada

16 kes pada tahun

2013 kepada 0 kes

 pada tahun 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekemasan

Diri

1.Rambut

 panjang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pakaian

tidak kemas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak

bersopan

 

 

 

 

 

 

1.Rambut murid

 lelaki panjang

 dan bubuh jel.

 

 

 

 

2.Rambut

 perempuan

 yang panjang

 dan tidak

 diikat dengan

  baik

 

1.Baju tidak

 dimasukkan

 ke dalam

 seluar

 

2.Memakai

 baju senaman

 dalam kelas

 

 

 

1. Cakap kasar

 

2. Tidak

 mneghormati

 guru

 

 

 

Murid menyedari

kebersihan dan

kekemasan

membawa

keceriaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid menyedari

kebersihan dan

kekernasan

membawa

keceriaan

 

 

 

 

 

Menyedari

keperluan

menghormatiguru

dan rakan sebaya

 

 

 

1.Kursus Dalaman

Kepada Guru disiplin

dan Guru Bimbingan

 dan  Kaunseling

 berkaitan  peraturan

 disiplin  sekolah.

 

 

2.Ceramah kesedaran

 kepada murid.

3.Kaunseling individu

 secara berjadual.

 

 

 

1.Kursus Dalaman kepada

  Guru disiplin dan Guru

  Bimbingan dan

  Kaunseling berkaitan

  peraturan disiplin

  sekolah.

2.Ceramah kesedaran

  kepada murid.

3.Kaunseling individu

 secara berjadual.

1.Kursus Dalaman  

   Kepada   Guru disiplin

 dan Guru  Bimbingan  

 dan  Kaunseling

 berkaitan  peraturan

 disiplin  sekolah.

2.Ceramah kesedaran

  kepada murid.

3.Kaunseling individu

 secara berjadual.

4.Mewujudkan Sistem

 Aduan Murid

 

 

Murid menyimpan

rambut yang pendek.

Mereka yang

menyimpan rambut

panjang dapat

menyikat rambut

dengan kemas.

 

 

 

 

 

 

 

Murida memakai

pakaian yang bersih

dan kemas ke sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid menghormati

guru dan rakan

sebaya

 

 

 

1.Guru Disiplin dan

Guru  B&K.

 

 

 

 

 

 

2.Murid.

 

3.Murid terlibat.

 

 

 

 

1.Guru Disiplin dan Guru

  B&K.

 

 

 

 

2.Murid.

 

3.Murid terlibat.

 

1.Guru Disiplin dan

 Guru  B & K.

 

 

 

 

2.Murid.

 

3.Murid terlibat.

 

4.Semua murid

 

 

Menyimpan rambut yang

pendek dan menjada

dengan kemas adalah

tanggungjawab murid

sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memakai pakaian yang

bersih dan kemas adalah

tanggungjawab murid

sendiri.

 

 

 

 

 

Menghormati guru dan

rakan sebaya adalah

sikap yang mulia.

 

 

 

 

                                                                                                                                

SJKC CHI MAN, JALAN SENTUL,51000 KUALA LUMPUR

KESELAMATAN  SEKOLAH

PENGENALAN  :        Sekolah Selamat didefinisikan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana warga  sekolah merasa

                                    selamat tanpa gangguan daripada rnana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar.

RASIONAL        :        1. Dalam banyak keadaan keselamtan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas utama pertimbangan.

                                   2. Warga sekolah dewasa ini terdedah dengan isu-isu keselamtan fizikal, social, emosi dan  teknikal, justeru,  

                                      polisi yang berterusan perlu diwujudkan.

                                  3. kurang mendapat kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi pendidikan dari segi  

                                      keselamatan.

                                  4. Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas, tanpa sokongan keluarga dan

                                      komuniti.

MATLAMAT     :        1. Menjaga keselamatan semua murid/setiap warga sekolah.

                                 2. Menjaga segala harta sekolah.

                                 3. Menyelamatkan murid-murid semasa berlaku kecemasan.

                                 4. Mengelakan kejadian culikan murid atau ancaman keselamatan murid.

                           

                                 Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan

                                 komuniti setempat.

OBJEKTIF        :      Umum:

                                Meningkatkan kefahaman dan penghayatan bahawa keselamatan hendaklah dijadikan agenda Utama dalam

                                semua aspek pendidikan di sekolah.

 

Pengetua dan Guru Besar:

Memahami dan menghayati dalam merangka dan melaksanakan tindakan untuk mewujudkan Budaya Selamat di sekolah.

 

Guru:

~ Memahami, menghayati serta membantu merancang, melaksana dan memantau semua  tindakan mewujudkan Budaya Selamat.

~ Membimbing dan menasihat murid akan Amalan Selamat semasa di dalam dan di luar kawasan sekolah.

 

Murid:

~ Memahami, menghayatidan memahami tatacara dan elemen Budaya Selamat.

~ Mengamalkan cara hidup selamat semasa di dalam dan di luar kawasan sekolah.

 

Ibu Bapa:

~ Memahami, menghayati dan membantu semua polisi dan aktiviti sekolah yang berdasarkan kepada amalan cara hidup selamat di dalam

   dan di luar kawasan sekolah.

 

ANALISIS SWOT

No

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

I

 

Memahami

Dan menghayati

tatacara dan elemen

Budaya Selamat

Kempen keselamatn

sekolah telah diadakan

 

 

Murid-murid tidak

mementingkan

keselamatan

diri

Murid yang melanggar

peraturan akan diberi

nasihat yang

sewajarnya

Ada murid yang degil

 tidak mematuhi

peraturan sekolah

 

2

Mengamalkan

cara  hidup selamat

semasa  di dalam dan

di luar  kawasan

sekolah

Taklimat

keselamatan

telah dianjurkan

Kurang perhatian

Daripada murid dan

 Ibu bapa

 

Murid sentiasa diberi

 peluang untuk

mematuhi arahan

 

Kurang perhatian dan

rasa tanggungjawab

ibu bapa dan murid

3

 

 

 

 

 

Menjadikan kawasan

Sekolah selamat  untuk

diduduki  oleh semua 

warga sekolah

Pas pelawat untuk ibu

 bapa, pas murid dan

pas keluar bilik darjah

telah diadakan

Ramai di kalangan

murid dan ibu bapa

 fidak memakai pas

 

Ibu bapa dan murid

yang  tidak

bekerjasama diberi

nasihat yang membina

Sebahagian daripada

mereka tidak

memberikan

kerjasama yang

diperlukan

 

4

 

 

 

 

 

 

Bahagian bangunan

sekolah sesuai

digunakan mengikut

fungsi   dan

kegunaannya

Pelan kecemasan,

Papan keselamatan

dan alat pemadam

yang berkesan telah

 disediakan

Murid-murid tidak

menjaga

alatan sekolah

 

 

 

 

Murid-murid

sentiasa diberi

nasihat untuk menjaga

alatan sekolah dengan

baiknya

Ada murid yang kurang

disiplin masih tidak

mematuhi arahan

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2014 - 2016 )

BIDANG         :   HEM

SUB BIDANG :  Kualiti Keselamtan Kantin Sekolah

 

 

 

 

PERTUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR

PENCAPAIAN

SASARAN

INISlATIF

Kualiti makanan

Makanan

Memastikan

Meningkatkan

kualiti penyediaan

TOV:

Pro qram Gemilanq

kantin sekolah

kurang

memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurang

berkhasiat

( terlalu banyak

makanan

goreng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bangunan kantin

sekolah baik dan

sesuai untuk

proses

penyediaan

makanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengurusan kualiti

makanan di kantin

mengikut piawai

kementerian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makanan di kantin

semakin meningkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuliti dan kuantiti

keselamatan kantin

sekolah tercapai

2008:83%

2009:85%

2010:88%

2011 : 90%

2012:93%

2013:95%

 

Menjelang tahun 2014,

kualiti penyediaan

makanan di kantin dapat

mencapai 95% mengikut

menu yang diteta[pkan

oleh JPN.

~  pemantauan

 

~  soal-selidik murid

 

~  talimat kepada

    pengendali

 

~  gotong royong

    membersihkan

    kawasan kantin

 

~  taklimat amalan

    kebersihan diri

    dan kawasan

    persekitaran

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

SJKC CHI MAN,    JALAN SENTUL,51000 KUALA LUMPUR

KANTIN SEKOLAH

 

PENGENALAN   :       Kantin sekolah merupakan premis kepada warga sekolah. Pihak pengurusan sekolah memastikan segala

                                    prosedor berkaitan perjanjian kontrak dan memorandum persefahaman dipatuhi. Pihak pengusaha kantin harus

                                    melaksanakan peranan dan tanggungjawab sebagai pengusaha kantin sekolah yang cemerlang.

RASIONAL         :        Murid-murid digalakkan membeli minuman dan makanan yang berkhasiat.

MATLAMAT       :        Kantin sekolah memerlukan persekitaran yang bersih dan selesa. Pengendali makanan hendaklah mengurus

                                    kantin mengikut kementerian kesihatan Malaysia bagi meningkatkan kemahiran dan kecekapan.

OBJEKTIF         :         Meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan.

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1.Untuk menjaga

kesihatan murid

 

Kebersihan Makanan

Makanan Seimbang perlu

dititikberatkan.

Jenis makanan yang dijual

 terlalu masin dan masam

serta manis.

 

Penekanan pihak kerajaan

mengenai piramid

makanan.

Makanan yang dibawa oleh

ibubapa tanpa kebenaran.

2.Menjaga kebersihan

lantai dan persekitaran.

 

 

Makanan berkhasiat

 

 

 

Makanan terlalu

berminyak

 

 

 

Menjual makanan dan

 Minuman untuk murid-

murid berbilang agama.

 

Murid-murid dan ibubapa

tidak mengikut

peraturan kantin sekolah

yang ditetapkan.

3. Menjaga

Kebersihan makanan

Makanan seimbang

 

 

Menjual makanan

ringan

 

Kurang perhatian dan rasa

tanggungjawab ibubapa

dan murid.

 

 

Kurang pilihan dalam

makanan  yang disediakan

 

 

 

 

Lantai terlalu berminyak

 

 

 

             

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2014 - 2016 )

BIDANG    : HAL EHWAL MURID

SUB BIDANG : KANTIN

 

 

 

 

PERTUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR

PENCAPAIAN

 

SASARAN

INISIATIF

 

Kualiti makanan

kurang

memuaskan

 

 

 

 

 

 

 

Kurang pilihan

dalam makanan

yang isediakan.

 

Terlalu banyak

makanan yang

menggoreng.

(Berminyak)

Makanan terlalu

masin.

 

Meningkatkan

kesihatan murid

dan makanan

seimbang yang

diperlukan

murid.

 

 

 

 

 

Meningkatkan

pelbagai pilihan

dalam makanan

disamping itu

menyediakan

makanan yang

lebih berkhasiat.

 

 

 

Kualiti dan kuantiti

makanan yang

disediakan semakin

meningkat.

 

 

 

 

 

 

Menjelang tahun 2014

kuantiti dan kualiti

makanan dapat mencapai

90% yang dirancang.

 

 

 

 

 

Program Gemilang:

-pemantauan

-soalselidik murid

-taklimat kepada

pengendali

 

 

 

 

 

                                                                                                    

SJKC CHI MAN, JALAN SENTUL,51000 KUALA LUMPUR

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGENALAN              :      Program Skim Pinjaman Buku Teks telah dimulakan sejak tahun 1975. SPBT merupakan satu

                                         skim yang  dapat membantu pelajar-pelajar yang mampu menerima pinjaman buku agar

                                         mereka dapat belajar seiring dengan pelajar-pelajar yang lain. Sejak tahun 2008, semua

                                         pelajar warganegara Malaysia layak menerima SPBT.

 

RASIONAL                      :      Semua pelajar warganegara Malaysia dapat menerima bantuan buku dari SPBT, maka dengan

                                        ini dapat meringankan beban ibubapa atau penjaga pelajar.

 

MATLAMAT                     :      Skim Pinjaman Buku Teks bermatlamat untuk memberi peluang yang sama kepada semua

                                       pelajar warganegara Malaysia agar mereka dapat belajar dengan sempurna.

 

OBJEKTIF                      :      1. Meringankan beban ibubapa pelajar.

                                      2. Memastikan pelajar tidak tercicir dalam pelajaran mereka.

                                      3. Memastikan bekalan buku teks yang mencukupi untuk semua pelajar warganegara Malaysia.

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Semua pelajar yang

mendapat pinjaman buku sayang

buku mereka.

 

Kempen Sayangi

buku anda diadakan

 

 

Pelajar tidak ada

rasa sayang pada buku

yang dipinjam.

 

Semua pelajar yang

didapati merosakkan buku

masih diberi peluang untuk

meminjam.

Ada pelajar yang kurang

disiplin masih tidak

mematuhi arahan.

2. Semua pelajar diminta

 menuliskan nama dan kelas

masing-masing dalam petak

yang disediakan.

 

 

 

Murid telah

ditaklimatkan oleh guru

SPBT dan guru kelas

cara untuk mengisi

maklumat mereka

dalam petak yang

disediakan.

Kurang perhatian

daripada pelajar.

 

 

 

 

 

 

Tempoh masa diberi

Kepada pelajar.

 

 

 

 

 

Masih ada murid

yang tidak mengisi

maklumat mereka

dengan lengkap.

 

 

3. Semua pelajar

warganegara Malaysia

mendapat peluang yang sama

untuk meminjam buku.

Semua pelajar

Warganegara Malaysia

Dapat pinjaman buku

SPBT.

Ramai di kalangan

pelajar yang berada juga

dapat bantuan pinj aman

buku SPBT.

Pelajar dinasihati

menghargai buku

pinjaman.

 

Kurang perhatian

dan rasa tanggung-

jawab ibubapa dan

pelajar.

 

4. Buku yang diperlukan

oleh murid adalah

mencukupi.

 

 

 

 

Guru SPBT dan AJK

akan sentiasa

memastikan buku

adalah cukup apabila

diperlukan.

 

Buku lama yang

agak lusuh dan hilang

muka surat.

 

 

 

 

Pelajar diberi peluang

unik membaiki buku

mereka melalui bengkel

yang dibuat oleh AJK

SPBT.

Ada pelajar yang tidak

mengambil

perhatian dan tidak

mahu mengikuti

bengkel membaiki buku

yang diadakan.

5. Semua pelajar diminta

membalut buku mereka dan

memastikan buku sentiasa dalam

keadaan yang baik.

Murid didedahkan

dengan teknik membalut  

buku.

 

Kurang kerjasama

daripada pelajar dan

ibubapa.

 

Amaran diberi kepada

murid yang tidak membalut

buku.

Ada murid yang

masih tidak mengikut

arahan membalut buku.

 

                

 

 

 

 

 

 

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2014 - 2016 )

BIDANG     : HAL EHWAL MURID

SUB BIDANG : SPBT

                

MAKLUMAT

PROGRAM

TEMPOH MASA

KUMPULAN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

TOV

 

ETR

1. Mengurangkan

kerosakan

buku teks.

2.Mengurang

Kerosakan buku

teks.

3.Membuat gantian

rugi bagi buku

yang rosak

atau hilang.

Sifar

buku

Rosak.

Taklimat

skim

pinjaman

Buku.

 

Taklimat

skim

pinjaman

Buku.

  5tahun

 

Semua

murid

layak

SPBT

Peyelaras

SPBT AJK dan

GPK

HEM.

 

Menggunakan buku

scara maksimum

dngan penjagaan

yangsempurna.

 

 

 

 

SJKC CHI MAN

JALAN SENTUL

51000 KUALA LUMPUR

KESIHATAN MURID

PENGENALAN : Kesihatan sekolaht terdiri daripada kesihatan diri, persekitaran fizikal, persekitaran sosial yang sihat di sekolah.

 

RASlONAL: Melahirkan murid dan masyarakat sekolah yang sihat dan produktif dan memberi penekanan kepada penjagaan kesihatan optima murid-murid serta memberi pengetahuan dan memupuk sikap serta kebiasaan yang diingini mengenai kesihatan.

 

MATLAMAT: Melahirkan komoniti yang sihat di sekolah dan membolehkan mereka belajar dalam suasana yang sihat.

 

OBJEKTIF:   1. Memberi kesedaran kepada murid-murid dan ibubapa tentang pentingnya kesihatan diri.

2. Memastikan kontraktor yang berkhidmat di sekolah mematuhi peratuan kesihatan di sekolah. Contoh: Kantin, sekolah.

3. Memasitkan kakitangan di sekolah mematuhi peraturan kesihatan di sekolah.

4. Mewujudkan suasana persekitaran yang sihat untuk semua pihak di sekolah.

 

 

 

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

I. Meningkatkan

   persekitaran

   fizikal sekolah

   yang sihat dan

   selamat

 

2. Meningkatkan

   kemahiran

   kesihatan diri

 

3. Mewujudkan

   persekitaran

   sosial sekolah

   yang sihat dan

   selamat.

 

 

I. Kemudahan

    sekolah yang

    lengkap dan

    selamat.

 

2. Unit perubatan

    bahagian

    pendidikan

    memberi

    pemeriksaan

    kesihatan

    murid dengan

    consistent.

 

3. Kurikulum

    kesihatan

    yang menaik

    dan difaham.

I. Tiada bilik

    rawatan

    perubatan

 

2. Jumlah murid

    yang ramai

    dalam setiap

    kelas

 

3. Keluasan

    sekolah

    sekolah yang

    terhad

 

 

 

 

I. Guru-guru

   terlatih.

 

2. Mempunyai

   prosedeur

   kesihatan yang

   teratur.

 

3. Kerjasama

   yang balk dari

   ibubapa, murid

   dan guru.

 

 

 

 

 

I. Penyakit

   berjangkit yang

  tidak dikawal.

 

2. Murid tidak

   prihatin

  terhadap

   kesihatan diri.

 

3. Media massa

  yang memberi

   pengaruh

   negatif kepada

   murid-murid.

 

 

 

 

 

SJKC CHI MAN ,JALAN SENTUL

51000 KUALA LUMPUR

KEBAJIKAN MURID

PENGENALAN: Sekolah merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan murid. Sehubungan dengan ini, pelbagai aktiviti wajib dijalankan oleh pihak sekolah samada di dalam atau di luar kawasan sekolah bertujuan untuk menjaga kebajikan dan kesihatan murid

 

RASIONAL: Perlunya pihak sekolah menyediakan persekitaran yang selesa untuk warga sekolah melalui bantuan kewangan ataupun kebendaan

 

MATLAMAT:  1. Meibatkan aktiviti-aktiviti yang dikelolakan demi kebajikan murid

2. Meibatkan aktiviti-aktiviti yang dikelolakan demi kesihatan murid

 

OBJEKTIF: 1. Menolong murid-murid yang miskin dalam bentuk kewangan ataupun kebendaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

 

.

 

 

 

 

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Borang yang lengkap

dapat dihantar

 

 

Murid telah ditaklimatkan

oleh guru kebajikan dan

guru kelas cara untuk

mengisi borang

dengan betul

Kurang

perhatian

daripada

murid dan

ibubapa

 

Tempoh diberi dan

murid akan diberikan borang

penyata pendapatan sekiranya

penjaga tiada slip gaji

Masih ada murid

Menghantar borang yang

tidak lengkap

 

2. Makanan yang

disediakan oleh murid

yang miskin adalah mencukupi dan

berkhasiat

 

Guru RMT akan sentiasa

memastikan makanan

adalah cukup

dan berkhasiat

apabila

disediakan

Murid tidak dapat

menghabiskan makanan

yang

disediakan

 

 

Murid akan diberi nasihat oleh guru RMT supaya menghabiskan

makanan yang

disediakan

 

Ada yang makanan yang

disediakan

tidak hadir dan

memilih

4. Elaun bantuan khas dan

KWAP disediakan untuk

murid yang miskin

 

 

Elaun yang diberi untuk

murid miskin cukup

membeli alat tulis

Kurang perhatian

daripada ibubapa

 

Elaun ini diberikan keutamaan

untuk menyelesaikan

masalah kekurangan alat

tulis

Kurang perhatian dan

rasa tanggungjawab

ibubapa

 

               

SJKC CHI MAN,JALAN SENTUL

51000 KUALA LUMPUR

KEBERSIHAN SEKOLAH

PENGENALAN: Program Kebersihan di sekolah merupakan satu amalan yang disemai dan dipupuk di rumah,seterusnya diperkukuhkan di sekolah.Kebersihan haruslah berasaskan kesedaran diri tanpa ada unsur paksaan atau ancaman.

 

RASIONAL; Berhasrat menjadikan sekolah yang mewujudkan persekitaran yang bersih,menarik dan ceria.

 

MATLAMAT: Melahirkan murid-murid yang sentiasa menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah

OBJEKTIF:    l.Meningkatkan pengetahuan,kemahiran dan amalan kebersihan diri dan persekitaran.

2.Menjadikan warga sekolah sentiasa bersih,sihat,cergas,aktif dan positif menjalankan aktiviti  harian.

3.Menhindari warga sekolah dari penyakit seperti denggi dan taun.

 

.

 

 

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

Meningkatkan pengetahuan,

kemahiran   dan amalan

kebersihan   dan keceriaan diri

dan persekitaran

dikalangan warga sekolah

Penglibatan semua guru dan

murid sekolah

 

 

 

 

 

Murid-murid kurang  memberi

perhatian terhadap

kebersihan   dan keceriaan sekolah

 

 

1. Peruntukan dari PIBG

2.  kerjasama antara muri,

Guru dan ibu bapa

 

 

 

Kurang pendedahan

Tentang kebersihan   dan

keceriaan sekolah

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

BIDANG    : HAL EHWAL MURID

SUB BIDANG : KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH

 

 

 

 

PERTUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

 

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

 INDIKATOR

PENCAPAIAN

SASARAN

INISIATIF

Murid-murid

kurang menjaga

kebersihan dan

keceriaan sekolah

 

 

 

Murid-murid suka

Membuang

sampah di

merata-rata

tempat.

 

 

Meningkatkan

keprihatinan dan

komitmen murid

dan warga sekolah

terhadap

kebersihan,

keindahan dan

keceriaan sekolah

Melaksanakan

kempen menjaga

kebersihan sekolah

 

 

 

 

Semua murid dapat

menjaga kebersihan

 

 

 

 

 

Toy

Tahun 2011: 70%

Tahun 2012: 80%

Tahun 2013: 90%

 

1. Pertandingan

kebersihan antara kelas

2. Ceramah kebersihan

3. Minggu kebersihan

4. Gotong royong

5. Kempen keceriaan

 

 

SJKC CHI MAN,JALAN SENTUL

51000 KUALA LUMPUR

BIMBINGAN  &  KAUNSELING

PENGENALAN           :    Pendidikan negara adalah berasaskan Falsafah Pendidikan Negara bertujuan untuk   melahirkan insan  yang mempunyai sahsiah yang baik, seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani dan jasmani dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, berilmu dan berfikiran kreatif dan rasional, berakhlak mulia, berketrampilan dan berkeupayaan member sumbangan ke arah menambahkan kepada kemakmuran masyarakat dan   negara.

                                        Di samping itu, Wawasan 2020 wajarlah disambut cabarannya di peringkat sekolah dalam arah menuju kepada sebuah negara industri yang maju dan  masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri,

Melalui  program ini juga, haraplah dapat membantu pelajar-pelajar untuk memahami diri mereka dan  berinteraksi dengan masyarakat timur. Pihak sekolah mengharapkan imej dan nama baik sekolah dapat dipertingkatkan melalui  prestasi akademik dan aktiviti kokurikulum. Bagi merealisasikan hasrat ini, setiap sekolah  sewajarnya mewujudkan satu iklim persekolahan yang mendorong ke arah kecemerlangan dalam semua pihak.

Untuk mencapai matlamat ini, memperkembangkan sumber manusia secara optimum di sekolah harus diberi pemberatan, di mana ia dapat direalisasikan melalui perancangan  program perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang bersistematik dan pelaksanaan yang  berkesan.

RASIONAL              :  memberi perkhidmatan kaunseling, bimbingan dan panduan kepada pelajar yang mengalami masalah peribadi, akademik, sosial, kerjaya dsb.

MATLAMAT              : Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah yang selaras dengan Wawasan Negara dan Falsafah Pendidikan Negara.

 

 

OBJEKTIF               : 4.1  Boleh memajukan diri ke tahap maksimum dalam bidang akademik.

4.2 Mengetahui peluang-peluang kerjaya berasaskan kemampuan  akademik, minat, bakat,dan potensi diri.

4.2 Berkebolehan hidup bersosial secara sihat dalam komuniti yang pelbagai demi keharmonian diri, masyarakat, dan negara.

4.3  Berkebolehan mengamalkan nilai-nilai hidup yang murni selaras dengan tuntutan agama dan budaya demi kesejahteraan mental yang mantap.

4.4 Berkemampuan mengamalkan komunikasi yang berkesan dengan semua pihak samada di sekolah, rumah dan masyarakat untuk mewujudkan interaksi yang sihat.

4.5 Berkemampuan menghadapi sebarang masalah dan kekangan dalam hidup untuk menjadi individu yang matang dan produktif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

Pendaftaran dan

orientasi murid Tahun 1

 

 

 

Memberi pendedahan

dan maklumat awal

kepada murid dan ibu

bapa/penjaga

 

Guru B&K, pentadbir

guru-guru tahun satu

sahaja yang terlibat

 

 

Murid-murid tahun satu

  dan ibu bapa dapat

memgenalkan tempat-

tempat penting, tempat

    pentadbiran dan

       sebagainya.

Biasanya orientasi

diadakan di cuti

sekolah dengan itu

bukan semua murid

dapat hadir pada masa

itu.

1. Mengubah

    tingkah laku

    pelajar yang

    datang

2. Kenal diri dan

   terima diri:

    - tahu mentadbir

    diri sendiri.

Mengadakan sesi

kaunseling individu dan

kelompok

 

 

 

 

 Memerlukan masa

yang panjang untuk

mendapat perubahan

tingkah laku

 

 

 

Mendedahkan kepada

pelajar tentang masalh

diri

 

 

 

 

Setengah murid yang

tidak sudi berkongsi

masalah mereka

 

 

 

 

Membentuk dan

memupuk motivasi

agar pelajar-pelajar

lebih cemerlang dalam

UPSR

Supaya pelajar-pelajar

mendapat motivasi dan

semangat untuk

mendapat keputusan

yang cemerlang dalam

UPSR.

Memerlukan pakar

yang mahir dalam

bidang tersebut untuk

memberi ceramah

 

Murid-murid dapat

memotivasi diri untuk

menghadapi

Peperiksaan akan

datang

Sebagai tekanan bagi

   setengah murid

 

 

 

Memberi kesedaran

tentang kepentingan

kesihatn diri

penjagaan kesihatan

diri.

Kurang pengetahuan

tentang kepentingan

kesihatan diri

Mendedahkan murid

kepada pengetahuan

kesihatan diri

   Pengetahuan yang

 tidak sihat dari media

massa dari luar sekolah

 

 

 

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2009- 2013 )

BIDANG          : HAL EHWAL MURID

SUB BIDANG : Bimbingan dan Kaunseling

 

ISU

 

MASALAH

 

MATLAMAT

 

STRATEGI

PERTUNJUK PRESTASI UTAMA

(KPI)

 

INISIATIF

 

 

 

 

INDIKATOR

PENCAPAIAN

 

SASARAN

 

Murid tidak

kenal diri

dan terima

diri : tahu

mentadbir

diri sendiri

 

Murid yang

tidak dapat

menerima

nasihat atau

pandangan

dari guru

bimbingan

Mengubah

tingkah laku

pelajar yang

datang

 

 

 

Memperkenalkan

diri melalui

permainan

 

 

 

 

Mengubah

tingkah laku

pelajar yang

datang

 

 

 

Tingkah laku

murid semakin

baik

 

 

 

 

Pendekatan

Perkembangan

 

Pendekatan

Pencegahan

 

Pendekatan

Pemulihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJKC CHI MAN

JALAN SENTUL

51000 KUALA LUMPUR

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

 

PENGENALAN       : Pada 28 Februari 1983, Jawatankuasa Kabinet Anti Dadah telah mengisytiharkan 'Dadah Musuh Negara'.

Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah.Sasaran utama ialah kepada murid, guru, kakitangan sekolah dan ibu bapa.Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dilaksanakan secara bersepadu melalui empat strategi iaitu pengurusan dan kepimpinan, kurikulum, kokurikulum dan pembentukan sahsiah.

 

RASIONAL                  : Masalah penggunaan dadah yang berleluasa hari ini bukan sahaja melibatkan orang dewasa malah menular kepada murid sekolah. Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah secara sistematik dan berkesan melalui Program sifar Dadah Sekolah Rendah atau ringkasnya PROSIDAR.

MATLAMAT            : Matlamat pendidikan pencegahan dadah di sekolah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah dengan meletakkan sasaran 'Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012'.

 

OBJEKTIF                 :     1. Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan pencegahan dadah kepada murid, guru, kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak  dengan dadah.

2. Membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani.

                            3. Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkah laku positif serta mengamalkan nilai- nilai murni.

4. Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usaha mencegah dadah.

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

Meningkatkan

pengetahuan,

kefahaman dan

kemahiran pendidikan

pencegahan dadah

kepada murid, guru,

kakitangan sekolah.

Bahan bantu mengajar

(bbm) dan kit

pengajaran yang

mencukupi.

 

 

Masa yang terhad

sewaktu pengajaran

dan pembelajaran di

kelas.

 

 

Mengadakan pameran

dan peraduan

bertemakan anti dadah.

 

 

 

Murid kurang berminat

 

 

 

 

 

Membina ketahanan

dan jati did yang tinggi

di kalangan murid dari

segi fizikal, emosi,

mental dan rohani.

Murid melibatkan diri

dalam pendidikan

jasmani dan kesihatan.

 

Tidak semua murid

yang aktif dalam

bidang tersebut.

 

Terdapat aktiviti sukan

dan kokurikulum di

sekolah.

 

Penglibatan murid tidak

menyeluruh.

 

 

Membolehkan murid

membentuk budaya

dan tingkah laku positif

serta mengamalkan

nilai-nilai murni.

Keprihatinan ibu bapa

terhadap tingkah laku

murid di rumah.

 

Masih ada ibu bapa

yang mementingkan

pelajaran semata-mata.

 

Mengadakan motivasi

umum dan individu.

 

 

Pengaruh rakan

sebaya sama ada di

dalam atau di luar

sekolah.

Melibatkan dan

mewujudkan

permuafakatan

masyarakat sekolah

dengan masyarakat

luar sekolah dalam

usaha mencegah

dadah.

Menyertai program

atau aktiviti di luar

sekolah yang

dianjurkan oleh badan

kerajaan mahupun

swasta.

 

Kurang penghayatan

murid tentang program

anti dadah.

 

 

 

 

Program seperti ini

selalu dianjurkan oleh

jabatan-jabatan

kerajaan.

 

 

 

Penglibatan murid tidak

menyeluruh.

 

 

 

 

 

 

 

SJK C CHI MAN, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2009 - 2013 )

BIL

MATLAMAT

PROGRAM

TEMPOH MASA

SASARAN

PERANAN

TOV

OT  l1

OT 12

OT  l3

ETR

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberi

pengetahuan,

kesedaran

dan keinsafan

kepada murid,

guru,

kakitangan

pendidikan

dan ibu bapa

akan bahaya

dadah.

Sekolah

Bebas

Dadah

 

 

 

 

 

 

 

5tahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua

murid, guru,

kakitangan

sekolah dan

ibu bapa

 

 

 

 

 

Semua

guru

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyertai serta

melibatkan diri

dalam program

kempen,

motivasi dan

pertandingan

yang dianjurkan

oleh

kementerian

atau jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJKC CHI MAN

JALAN SENTUL

51000 KUALA LUMPUR

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

PENGENALAN              : Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial perlu diberikan perhatian yang serius dan ditangani secara

menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Bertarikh 10 Jun 1999, Kementerian Pelajaran Malaysia telah

menyarankan semua sekolah menengah di seluruh negara menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Pada 30 Mei

2006, kementerian menyarankan semua sekolah menengah dan rendah menubuhkan kelab tersebut.

 

RASIONAL                     : Berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahan diri, berani

bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri terhadap moto "Mencegah Lebih Baik Daripada Memerangi"

 

MATLAMAT                   : Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adaiah untuk membentuk komuniti murid yang

mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang

penguatkuasaan undang-undang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

 

OBJEKTIF                :     1. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah.

2. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid.

                                    3. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebik baik daripada memerangi jenayah.

                                4. menyediakan tentang garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah.

                                     5. Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan Negara dalam hal menangani jenayah

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

Mengurangkan kes

jenayah yang

berlaku di sekitar

sekolah

Guru yang

berpengalaman dan

juga mementingkan

keselamatan guru

Latar belakang murid

rumit dan juga

terpengaruh dengan

rakan sebaya

Keprihatinan ibu

bapa terhadap anak

mereka

 

Media massa yang

semakin

berkembang

mempengaruhi

tingkah laku murid.

Mewujudkan

suasana

persekolahan yang

harmoni

 

Kerjasama pihak

sekolah dan juga

kakJtangan sekolah

 

 

Penganjuran

taklimat, ceramah

dan juga pameran

mengenai perkara

ini.

Pihak media yang

semakin memainkan

peranan dalam

mewujudkan

masyarakat yang

aman dan damai

Persekitaran luaran

yang mementingkan

kebendaan ataupun

orang ramai yang

bersikap materialistik

 

                                    SJKC CHI MAN, KUALA LUMPUR

                    PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH ( Tahun 2009-2013)

BIDANG    : HAL EHWAL MURID

SUB BIDANG ; KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

 

  MAT~MAT

 

iiiiiiiiiiiPROGRAMi!ilili

~!iii~iiii~iii~iiiiiiiii~iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ii~iiiiiiiiiiiiiii~iii~ii~iiiiii~ii~ii~ii~iii~i~i~i~

TEMPOH

 ~A~

KUMPUEAN

 ~SARAN

=ii!i!TANiGiGUNG!;!ii~i

'!i~iiiii!i:i~iiii!!,!ii~ii~i   ;Bii!ii;;;!iii~,ii!;~ii;i~

F!~ii~ii~ii!i~:ii~ii~i~i~i!i~iii~iii!iii~iiiii~Q~iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~i~iiiiiiiiii~

 

ii~iiiiiiiiii2i0i08iiiii;,:!:

!ii!i!i!iiiiiii!~iiii!iiii!iiiiiiiiiiiil;~i~ii%!ii,i~

i2009

 

t2o~o

=

~iii!iiii20i01iii!iiiiiiiiiiiii

;iii;iiiiiiiiiiiiiiiiii!il;ii!ii!i!ili!!!i~ii~iii!iii!iiii~!!!i~iiiiiiiiiii

iiiiiiiiiii~01iii~iliiiiiiiiil

iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii

iiii~ii20!1!3!ii~!!iiiiiiiii

 

 

!i~!~iiii!iiiii!iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!~iiiiiiii~i~iiiiiiiii~iiii~ii!~!!i!iiil,;i

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengurangkan

Kerosakan

harta benda

sekolah

 

Mengurangkan

masalah

displin

dikalangan

murid

- Kempen

Kesedaran

Jenayah

 

- Kempen

Mencegah

Lebih Baik

Dari

Memerangi

5 Tahun

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua

murid

sekolah,

 

 

 

 

 

 

Penyelaras

Persatuan

Pencegahan

Jenayah,

AJK, GPK

HEM

 

 

 

Mengekalkan

suasana

harmonidi

sekolah

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments